ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ [1964]

Χαραλαμπίδης Νίκος, Sarah Lucas in her 90’s admitted she had a finger in too…, 1998, μικτή τεχνική, 130x90 εκ.

Sarah Lucas in her 90’s admitted she had a finger in too…, 1998, μικτή τεχνική, 130x90 εκ.