ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ [1965]

Δημακόπουλος Λεωνίδας, Τάσος Μαντζαβίνος, 2008, Giclee print, Ed. 1/8, 40x40 εκ.

Τάσος Μαντζαβίνος, 2008, Giclee print, Ed. 1/8, 40x40 εκ.


Δημακόπουλος Λεωνίδας, Βάρνα, 2007, Giclee print, Ed. 1/8, 60x40 εκ.

Βάρνα, 2007, Giclee print, Ed. 1/8, 60x40 εκ.