ΔΟΥΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ [1974]

Inner Gaze I, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.
Inner Gaze I, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.

Inner Gaze II, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.
Inner Gaze II, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.

Inner Gaze III, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.
Inner Gaze III, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.