ΔΟΥΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ [1974]

Δουβέρη Αγγελική, Inner Gaze I, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.

Inner Gaze I, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.


Δουβέρη Αγγελική, Inner Gaze II, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.

Inner Gaze II, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.


Δουβέρη Αγγελική, Inner Gaze III, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.

Inner Gaze III, 2001, εκτύπωση Lambda σε αλουμίνιο, Ed. 1/7, 41x41 εκ.