ΦΩΚΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ [1989]

I did an art, 2014, μικτή τεχνική, 40xΧ30 εκ.
I did an art, 2014, μικτή τεχνική, 40xΧ30 εκ.

Oxygen mask, 2014, μικτή τεχνική, 40x30 εκ.
Oxygen mask, 2014, μικτή τεχνική, 40x30 εκ.