ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ [1934]

Επινίκιο, 1975-78, ορείχαλκος, 11/60, ύψος 23 εκ.
Επινίκιο, 1975-78, ορείχαλκος, 11/60, ύψος 23 εκ.