ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ [1934]

Γεωργιάδης Γιώργος, Επινίκιο, 1975-78, ορείχαλκος, 11/60, ύψος 23 εκ.

Επινίκιο, 1975-78, ορείχαλκος, 11/60, ύψος 23 εκ.