ΓΟΥΛΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ [1947]

Φως ηλεκτρικό, 2008, κάρβουνο σε χαρτί, 70x50 εκ.
Φως ηλεκτρικό, 2008, κάρβουνο σε χαρτί, 70x50 εκ.