ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ [1960]

Χωρίς τίτλο, 2004 (;), κάρβουνο και χρώμα σε χαρτί, 56Χ76 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2004 (;), κάρβουνο και χρώμα σε χαρτί, 56Χ76 εκ.