ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ [1969]

Χωρίς τίτλο, 1994, μικτή τεχνική, 120x100 εκ.
Χωρίς τίτλο, 1994, μικτή τεχνική, 120x100 εκ.