ΛΑΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ [1964–2011]

Bon Voyage, 2009, μικτή τεχνική σε χαρτί, 50x70 εκ.
Bon Voyage, 2009, μικτή τεχνική σε χαρτί, 50x70 εκ.