ΛΑΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ [1964–2011]

Λαλέτας Δημήτρης, Bon Voyage, 2009, μικτή τεχνική σε χαρτί, 50x70 εκ.

Bon Voyage, 2009, μικτή τεχνική σε χαρτί, 50x70 εκ.