ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΟ [1978]

Μιχαήλ Τεό, αριστερά: Short nosed gar, 2005, video still, 1/1, 45x60 εκ. δεξιά: Diakekomenes Kordeles, 2005, video still, 1/1, 45x60 εκ.

αριστερά: Short nosed gar, 2005, video still, 1/1, 45x60 εκ.
δεξιά: Diakekomenes Kordeles, 2005, video still, 1/1, 45x60 εκ.