ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ [1972]

Σωκράτους Σωκράτης, Σύνθεση Ι, 2001, πλαστικό latex, 33x29 εκ.

Σύνθεση Ι, 2001, πλαστικό latex, 33x29 εκ.


Σωκράτους Σωκράτης, Σύνθεση ΙΙ, 2001, πλαστικό latex, 33x29 εκ.

Σύνθεση ΙΙ, 2001, πλαστικό latex, 33x29 εκ.