ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ [1972]

Σύνθεση Ι, 2001, πλαστικό latex, 33x29 εκ.
Σύνθεση Ι, 2001, πλαστικό latex, 33x29 εκ.

Σύνθεση ΙΙ, 2001, πλαστικό latex, 33x29 εκ.
Σύνθεση ΙΙ, 2001, πλαστικό latex, 33x29 εκ.