ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ [1978]

Χωρίς τίτλο, δίπτυχο, λάδι σε ξύλο, 30x20 εκ. το καθένα
Χωρίς τίτλο, δίπτυχο, λάδι σε ξύλο, 30x20 εκ. το καθένα