ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ [1957]

Home, 2009, κατασκευή, 32,5x40x7,5 εκ.
Home, 2009, κατασκευή, 32,5x40x7,5 εκ.

It’s not what you think, 2009, κατασκευή, 33x28x5 εκ.
It’s not what you think, 2009, κατασκευή, 33x28x5 εκ.