ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ [1957]

Βούσουρας Ανδρέας, Home, 2009, κατασκευή, 32,5x40x7,5 εκ.

Home, 2009, κατασκευή, 32,5x40x7,5 εκ.


Βούσουρας Ανδρέας, It’s not what you think, 2009, κατασκευή, 33x28x5 εκ.

It’s not what you think, 2009, κατασκευή, 33x28x5 εκ.