ΞΕΝΟΣ ΧΑΡΗΣ [1959]

Ξένος Χάρης, Μνήμη καβαλάρη, 2008, τέμπερα σε καμβά, 50x35 εκ.

Μνήμη καβαλάρη, 2008, τέμπερα σε καμβά, 50x35 εκ.