ΞΕΝΟΣ ΧΑΡΗΣ [1959]

Μνήμη καβαλάρη, 2008, τέμπερα σε καμβά, 50x35 εκ.
Μνήμη καβαλάρη, 2008, τέμπερα σε καμβά, 50x35 εκ.