ΖΟΛΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ [1963]

Ζολωτάκης Απόστολος, Attrition 11, 2009, χρωστικές ουσίες σε χαρτί, 30Χ20 εκ.

Attrition 11, 2009, χρωστικές ουσίες σε χαρτί, 30Χ20 εκ.


Ζολωτάκης Απόστολος, Attrition 12, 2009, χρωστικές ουσίες σε χαρτί, 30Χ20 εκ.

Attrition 12, 2009, χρωστικές ουσίες σε χαρτί, 30Χ20 εκ.