5 – 28 Ιουνίου 2021
Τα Κανάρια, Κεραμεικός, Αθήνα

Κείμενα:
Γιώργος Μυλωνάς (HuffPost)
Μαρία Καραχρήστου (Space52)

Συνέντευξη:
Έφη Μιχάλαρου (dreamideamachine)

ITSMI: Imagine Being Alive, Wow!,