23 Μαΐου – 9 Ιουνίου 2006
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Μ. Μαδένης, Τ. Μαντζαβίνος, Τ. Μισούρας
Κείμενο: Μάρθα Χαλικιά

Προβολές σκιάς και χρώματος,