ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ [1959]

Ασαργιωτάκη Καλλιόπη, Πορτραίτο Ι, 2018, λάδι σε καμβά, 30Χ20 εκ.

Πορτραίτο Ι, 2018, λάδι σε καμβά, 30Χ20 εκ.


Ασαργιωτάκη Καλλιόπη, Πορτραίτο ΙΙ (καθιστή γυναίκα), 2018, λάδι σε καμβά, 30Χ20 εκ.

Πορτραίτο ΙΙ (καθιστή γυναίκα), 2018, λάδι σε καμβά, 30Χ20 εκ.


Ασαργιωτάκη Καλλιόπη, Πορτραίτο ΙΙΙ (όρθια γυναίκα), 2018, λάδι σε καμβά, 30Χ20 εκ.

Πορτραίτο ΙΙΙ (όρθια γυναίκα), 2018, λάδι σε καμβά, 30Χ20 εκ.