ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ [1978]

Το σπίτι μας είναι γεμάτο φως, 2010, μελάνι σε χαρτί, 31x27 εκ.
Το σπίτι μας είναι γεμάτο φως, 2010, μελάνι σε χαρτί, 31x27 εκ.

THE AND (Νίκος Αλεξίου), 2011, μελάνι σε χαρτί, 31x41 εκ.
THE AND (Νίκος Αλεξίου), 2011, μελάνι σε χαρτί, 31x41 εκ.