ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ [1978]

Καφούρος Ηλίας, Το σπίτι μας είναι γεμάτο φως, 2010, μελάνι σε χαρτί, 31x27 εκ.

Το σπίτι μας είναι γεμάτο φως, 2010, μελάνι σε χαρτί, 31x27 εκ.


Καφούρος Ηλίας, THE AND (Νίκος Αλεξίου), 2011, μελάνι σε χαρτί, 31x41 εκ.

THE AND (Νίκος Αλεξίου), 2011, μελάνι σε χαρτί, 31x41 εκ.