ΣΤΟΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ [1978]

Homesickness (κυρία ροζ), 2006, ακρυλικό σε καμβά, 70x90 εκ.
Homesickness (κυρία ροζ), 2006, ακρυλικό σε καμβά, 70x90 εκ.

Homesickness (δύο κυρίες), 2006, ακρυλικό σε καμβά, 60x70 εκ.
Homesickness (δύο κυρίες), 2006, ακρυλικό σε καμβά, 60x70 εκ.