ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [1953]

Παπούλιας Χρήστος, Για πολλούς η αναζήτηση της αρμονίας είναι πράξη δαιμονική, 2001, σχέδιο 5/20, 40x60 εκ.

Για πολλούς η αναζήτηση της αρμονίας είναι πράξη δαιμονική, 2001, σχέδιο 5/20, 40x60 εκ.