ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [1953]

Για πολλούς η αναζήτηση της αρμονίας είναι πράξη δαιμονική, 2001, σχέδιο 5/20, 40x60 εκ.
Για πολλούς η αναζήτηση της αρμονίας είναι πράξη δαιμονική, 2001, σχέδιο 5/20, 40x60 εκ.