ΜΑΔΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ [1960]

Τριαντάφυλλα, 1983, ακρυλικό σε χαρτί, 48x58 εκ.
Τριαντάφυλλα, 1983, ακρυλικό σε χαρτί, 48x58 εκ.

Μετά τον έρωτα, 26.3.89, σχέδιο, 35x25 εκ.
Μετά τον έρωτα, 26.3.89, σχέδιο, 35x25 εκ.

Γυμνό, 24.5.90, σχέδιο, 34x25 εκ.
Γυμνό, 24.5.90, σχέδιο, 34x25 εκ.

Καθιστός άνδρας, 1991, σχέδιο, 37,5x25 εκ.
Καθιστός άνδρας, 1991, σχέδιο, 37,5x25 εκ.

Το εργαστήριο, 1992, λάδι σε χαρτόνι, 39x45 εκ.
Το εργαστήριο, 1992, λάδι σε χαρτόνι, 39x45 εκ.

Γυμνός άνδρας, 1992, λάδι σε καμβά, 200x137 εκ.
Γυμνός άνδρας, 1992, λάδι σε καμβά, 200x137 εκ.

Ο ζωγράφος, 1992, λάδι σε καμβά, 190x144 εκ.
Ο ζωγράφος, 1992, λάδι σε καμβά, 190x144 εκ.

Όρθιος άνδρας, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 60x42 εκ.
Όρθιος άνδρας, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 60x42 εκ.

Καθιστός άνδρας, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 60x42 εκ.
Καθιστός άνδρας, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 60x42 εκ.

Blue, τρίπτυχο, 3.3.94, σχέδια, 21x13 εκ. το καθένα
Blue, τρίπτυχο, 3.3.94, σχέδια, 21x13 εκ. το καθένα

Φιγούρα (ο ζωγράφος), 16.4.94, ακρυλικό σε χαρτί, 47,5x32 εκ.
Φιγούρα (ο ζωγράφος), 16.4.94, ακρυλικό σε χαρτί, 47,5x32 εκ.

Χρίστος Χ., 1995, σχέδιο, 51x38 εκ.
Χρίστος Χ., 1995, σχέδιο, 51x38 εκ.

Φιγούρα σε σκοτεινό δωμάτιο, τρίπτυχο, 2000, λάδι σε καμβά, 52x42 εκ. το καθένα
Φιγούρα σε σκοτεινό δωμάτιο, τρίπτυχο, 2000, λάδι σε καμβά, 52x42 εκ. το καθένα

Μετά τη Δημοφώντος, 2002, λάδι σε καμβά, 20x30 εκ.
Μετά τη Δημοφώντος, 2002, λάδι σε καμβά, 20x30 εκ.

Αποθήκη VIII, 2005, λάδι σε χαρτί, 48x34 εκ.
Αποθήκη VIII, 2005, λάδι σε χαρτί, 48x34 εκ.