ΜΑΔΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ [1960]

Τριαντάφυλλα, 1983, ακρυλικό σε χαρτί, 48x58 εκ.
Τριαντάφυλλα, 1983, ακρυλικό σε χαρτί, 48x58 εκ.

Μετά τον έρωτα, 26.3.89, σχέδιο, 35x25 εκ.
Μετά τον έρωτα, 26.3.89, σχέδιο, 35x25 εκ.

Φιγούρα σε σκοτεινό δωμάτιο, τρίπτυχο, 2000, λάδι σε καμβά, 52x42 εκ. το καθένα
Φιγούρα σε σκοτεινό δωμάτιο, τρίπτυχο, 2000, λάδι σε καμβά, 52x42 εκ. το καθένα

Μετά τη Δημοφώντος, 2002, λάδι σε καμβά, 20x30 εκ.
Μετά τη Δημοφώντος, 2002, λάδι σε καμβά, 20x30 εκ.

Αποθήκη VIII, 2005, λάδι σε χαρτί, 48x34 εκ.
Αποθήκη VIII, 2005, λάδι σε χαρτί, 48x34 εκ.