ΜΑΔΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ [1960]

Μαδένης Μιχάλης, Τριαντάφυλλα, 1983, ακρυλικό σε χαρτί, 48x58 εκ.

Τριαντάφυλλα, 1983, ακρυλικό σε χαρτί, 48x58 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Μετά τον έρωτα, 26.3.89, σχέδιο, 35x25 εκ.

Μετά τον έρωτα, 26.3.89, σχέδιο, 35x25 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Γυμνό, 24.5.90, σχέδιο, 34x25 εκ.

Γυμνό, 24.5.90, σχέδιο, 34x25 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Καθιστός άνδρας, 1991, σχέδιο, 37,5x25 εκ.

Καθιστός άνδρας, 1991, σχέδιο, 37,5x25 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Το εργαστήριο, 1992, λάδι σε χαρτόνι, 39x45 εκ.

Το εργαστήριο, 1992, λάδι σε χαρτόνι, 39x45 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Γυμνός άνδρας, 1992, λάδι σε καμβά, 200x137 εκ.

Γυμνός άνδρας, 1992, λάδι σε καμβά, 200x137 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Ο ζωγράφος, 1992, λάδι σε καμβά, 190x144 εκ.

Ο ζωγράφος, 1992, λάδι σε καμβά, 190x144 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Πράσινη φιγούρα με σπαθί, 1993, παστέλ, 42x29,5 εκ.

Πράσινη φιγούρα με σπαθί, 1993, παστέλ, 42x29,5 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Όρθιος άνδρας, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 60x42 εκ.

Όρθιος άνδρας, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 60x42 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Καθιστός άνδρας, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 60x42 εκ.

Καθιστός άνδρας, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 60x42 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Χωρίς τίτλο, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 58x40 εκ.

Χωρίς τίτλο, 1993, ακρυλικό σε χαρτί, 58x40 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Σχέδιο σε εξέλιξη, 1994, 42x29,5 εκ.

Σχέδιο σε εξέλιξη, 1994, 42x29,5 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Blue, τρίπτυχο, 3.3.94, σχέδια, 21x13 εκ. το καθένα

Blue, τρίπτυχο, 3.3.94, σχέδια, 21x13 εκ. το καθένα


Μαδένης Μιχάλης, Weather (στην Ειρήνη, 24.11.96), 7.3.94, ακρυλικό σε χαρτί, 47,5x32 εκ.

Weather (στην Ειρήνη, 24.11.96), 7.3.94, ακρυλικό σε χαρτί, 47,5x32 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Φιγούρα (ο ζωγράφος), 16.4.94, ακρυλικό σε χαρτί, 47,5x32 εκ.

Φιγούρα (ο ζωγράφος), 16.4.94, ακρυλικό σε χαρτί, 47,5x32 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Χρίστος Χ., 1995, σχέδιο, 51x38 εκ.

Χρίστος Χ., 1995, σχέδιο, 51x38 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Φιγούρα σε σκοτεινό δωμάτιο, τρίπτυχο, 2000, λάδι σε καμβά, 52x42 εκ. το καθένα

Φιγούρα σε σκοτεινό δωμάτιο, τρίπτυχο, 2000, λάδι σε καμβά, 52x42 εκ. το καθένα


Μαδένης Μιχάλης, Μετά τη Δημοφώντος, 2002, λάδι σε καμβά, 20x30 εκ.

Μετά τη Δημοφώντος, 2002, λάδι σε καμβά, 20x30 εκ.


Μαδένης Μιχάλης, Αποθήκη VIII, 2005, λάδι σε χαρτί, 48x34 εκ.

Αποθήκη VIII, 2005, λάδι σε χαρτί, 48x34 εκ.