ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ [1963]

Χανδρής Παντελής, Άτιτλο, 2008, ξύλο, μέταλλο, γύψος, ύψος 120 εκ.

Άτιτλο, 2008, ξύλο, μέταλλο, γύψος, ύψος 120 εκ.