ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ [1963]

Άτιτλο, 2008, ξύλο, μέταλλο, γύψος, ύψος 120 εκ.
Άτιτλο, 2008, ξύλο, μέταλλο, γύψος, ύψος 120 εκ.