ΔΡΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [1977]

Δρέγος Κωνσταντίνος, Atem Speicher 2, 2016, bees wax, graphite, paper collage, type writer, on canvas board, 29x23 εκ

Atem Speicher 2, 2016, bees wax, graphite, paper collage, type writer, on canvas board, 29x23 εκ


Δρέγος Κωνσταντίνος, VasFragili 7, 2018, wax, ink, pencil, type writer, on paper, 29x21 εκ

VasFragili 7, 2018, wax, ink, pencil, type writer, on paper, 29x21 εκ


Δρέγος Κωνσταντίνος, VasFragili 9, 2018, graphite, ink, wax pastels, tape collage, type writer, on paper, 29x21 εκ

VasFragili 9, 2018, graphite, ink, wax pastels, tape collage, type writer, on paper, 29x21 εκ