ΜΕΡΓΕΣ ΑΓΓΕΛΟς [1989]

Άτιτλο, 2019, λάδι σε καμβά, 30Χ40 εκ.
Άτιτλο, 2019, λάδι σε καμβά, 30Χ40 εκ.

Kukeri, 2020, λάδι σε λινό, 30Χ24 εκ.
Kukeri, 2020, λάδι σε λινό, 30Χ24 εκ.