ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ [1953]

Μανουσάκης Μιχάλης, Χωρίς τίτλο, 1989, ακρυλικό σε ξύλο, 51x67 εκ.

Χωρίς τίτλο, 1989, ακρυλικό σε ξύλο, 51x67 εκ.


Μανουσάκης Μιχάλης, Γυμνός άνδρας με σπίτι, 1992, ακρυλικό, κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.

Γυμνός άνδρας με σπίτι, 1992, ακρυλικό, κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.


Μανουσάκης Μιχάλης, Γυναίκα με μπλε σπίτι, 1992, ακρυλικό σε ξύλο, 30x40 εκ.

Γυναίκα με μπλε σπίτι, 1992, ακρυλικό σε ξύλο, 30x40 εκ.


Μανουσάκης Μιχάλης, Βάρκα, 1992-93, ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.

Βάρκα, 1992-93, ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.


Μανουσάκης Μιχάλης, Δέντρο, 1993-94, ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.

Δέντρο, 1993-94, ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.


Μανουσάκης Μιχάλης, Ραβδοσκόπος, 1994, ακρυλικό σε ξύλο, 50x70 εκ.

Ραβδοσκόπος, 1994, ακρυλικό σε ξύλο, 50x70 εκ.