ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ [1953]

Χωρίς τίτλο, 1989, ακρυλικό σε ξύλο, 51x67 εκ.
Χωρίς τίτλο, 1989, ακρυλικό σε ξύλο, 51x67 εκ.

Γυμνός άνδρας με σπίτι, 1992, ακρυλικό, κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.
Γυμνός άνδρας με σπίτι, 1992, ακρυλικό, κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.

Γυναίκα με μπλε σπίτι, 1992, ακρυλικό σε ξύλο, 30x40 εκ.
Γυναίκα με μπλε σπίτι, 1992, ακρυλικό σε ξύλο, 30x40 εκ.

Βάρκα, 1992-93, ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.
Βάρκα, 1992-93, ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.

Δέντρο, 1993-94, ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.
Δέντρο, 1993-94, ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50x70 εκ.

Ραβδοσκόπος, 1994, ακρυλικό σε ξύλο, 50x70 εκ.
Ραβδοσκόπος, 1994, ακρυλικό σε ξύλο, 50x70 εκ.