ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ [1977]

Βαρελάς Γιάννης, Αδάμ και Εύα, 2002-03, κάρβουνο και λάδι σε χαρτί, 145x100 εκ.

Αδάμ και Εύα, 2002-03, κάρβουνο και λάδι σε χαρτί, 145x100 εκ.


Βαρελάς Γιάννης, Άτιτλο, 2002-03, κάρβουνο, λάδι, κολάζ σε χαρτί, 160x100 εκ.

Άτιτλο, 2002-03, κάρβουνο, λάδι, κολάζ σε χαρτί, 160x100 εκ.