ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ [1977]

Άτιτλο, 2002-03, κάρβουνο, λάδι, κολάζ σε χαρτί, 160x100 εκ.
Άτιτλο, 2002-03, κάρβουνο, λάδι, κολάζ σε χαρτί, 160x100 εκ.


Trois Reines, 2021, gouache, charcoal, graphite, acrylic ink, collage on paper, Τρίπτυχο, 150Χ110 εκ. το καθένα

Trois Reines, 2021, gouache, charcoal, graphite, acrylic ink, collage on paper, Τρίπτυχο, 150Χ110 εκ. το καθένα

Trois Reines, 2021, gouache, charcoal, graphite, acrylic ink, collage on paper, Τρίπτυχο, 150Χ110 εκ. το καθένα

Trois Reines, 2021, gouache, charcoal, graphite, acrylic ink, collage on paper,
Τρίπτυχο, 150Χ110 εκ. το καθένα