ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΣ ΤΑΣΟΣ [1978]

Μπαμπατζιάς Τάσος , Άτιτλο, 2013, μικτή τεχνική σε ξύλο, 50x50 εκ.

Άτιτλο, 2013, μικτή τεχνική σε ξύλο, 50x50 εκ.


Μπαμπατζιάς Τάσος , Άτιτλο, 2013, μικτή τεχνική σε ξύλο, 68x75 εκ.

Άτιτλο, 2013, μικτή τεχνική σε ξύλο, 68x75 εκ.