ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΣ ΤΑΣΟΣ [1978]

Άτιτλο, 2013, μικτή τεχνική σε ξύλο, 50x50 εκ.
Άτιτλο, 2013, μικτή τεχνική σε ξύλο, 50x50 εκ.

Άτιτλο, 2013, μικτή τεχνική σε ξύλο, 68x75 εκ.
Άτιτλο, 2013, μικτή τεχνική σε ξύλο, 68x75 εκ.