ΨΩΜΑ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ [1967]

Χωρίς τίτλο, 2019, στυλό σε χαρτί, 20,5x29 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2019, στυλό σε χαρτί, 20,5x29 εκ.

Τραπεζαρία, 2019, στυλό σε χαρτί, 14,8x21 εκ.
Τραπεζαρία, 2019, στυλό σε χαρτί, 14,8x21 εκ.

Χωρίς τίτλο, 2019, δίπτυχο, λάδι σε καμβά, 30x40 εκ. το καθένα
Χωρίς τίτλο, 2019, δίπτυχο, λάδι σε καμβά, 30x40 εκ. το καθένα

Αίθουσα αναμονής, 2020, στυλό σε χαρτί, 29x36 εκ.
Αίθουσα αναμονής, 2020, στυλό σε χαρτί, 29x36 εκ.