ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ [1968]

Πράσινο σαπούνι, 2020, λάδι σε χαρτί, 21,5Χ20 εκ.
Πράσινο σαπούνι, 2020, λάδι σε χαρτί, 21,5Χ20 εκ.

Λευκό σαπούνι, 2020, λάδι σε χαρτί, 21,5Χ20 εκ.
Λευκό σαπούνι, 2020, λάδι σε χαρτί, 21,5Χ20 εκ.

Χωρίς τίτλο (ροζ), 2021, λάδι σε χαρτί, 21Χ19,5 εκ.
Χωρίς τίτλο (ροζ), 2021, λάδι σε χαρτί, 21Χ19,5 εκ.


Κόκαλο Ι, 2021, λάδι σε χαρτόνι, 20Χ25 εκ.

Κόκαλο ΙΙ, 2021, λάδι σε χαρτόνι, 15Χ21 εκ.

Κόκαλο ΙΙI, 2021, λάδι σε χαρτόνι, 13Χ22 εκ.

Κόκαλο Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, 2021, λάδι σε χαρτόνι, 20Χ25, 15Χ21 και 13Χ22 εκ.

Κούτσουρο Ι, 2021, λάδι σε χαρτί, 35Χ40 εκ.
Κούτσουρο Ι, 2021, λάδι σε χαρτί, 35Χ40 εκ.

Κούτσουρο ΙΙ, 2021, λάδι σε χαρτί, 35Χ40 εκ.
Κούτσουρο ΙΙ, 2021, λάδι σε χαρτί, 35Χ40 εκ.

Κούτσουρο ΙΙΙ, 2021, λάδι σε χαρτί, 35Χ35 εκ.
Κούτσουρο ΙΙΙ, 2021, λάδι σε χαρτί, 35Χ35 εκ.

Άτιτλο, 2024, λάδι σε χαρτί, 18Χ19 εκ.
Άτιτλο, 2024, λάδι σε χαρτί, 18Χ19 εκ.