ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ [1963]

Χωρίς τίτλο (ελάφι), 1997-2000, λάδι σε καμβά, 70x50 εκ.
Χωρίς τίτλο (ελάφι), 1997-2000, λάδι σε καμβά, 70x50 εκ.

Χωρίς τίτλο (ελάφια), 1997-2000, λάδι σε καμβά, 70x50 εκ.
Χωρίς τίτλο (ελάφια), 1997-2000, λάδι σε καμβά, 70x50 εκ.