ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ [1974]

Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Ένα μικρό πορτραίτο, 1994, λάδι σε ξύλο, 10x9 εκ.

Ένα μικρό πορτραίτο, 1994, λάδι σε ξύλο, 10x9 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Νέος, 1996, ακρυλικό σε χαρτόνι, 18x13,5 εκ.

Νέος, 1996, ακρυλικό σε χαρτόνι, 18x13,5 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Πορτραίτο, 1997, λάδι σε κόντρα πλακέ, 17,5x9,5 εκ.

Πορτραίτο, 1997, λάδι σε κόντρα πλακέ, 17,5x9,5 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Ο Ουκρανός Γιαροσλάβ, 1998, λάδι σε καμβά, 14,5x10 εκ.

Ο Ουκρανός Γιαροσλάβ, 1998, λάδι σε καμβά, 14,5x10 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Πορτραίτο στο Ηράκλειο, 2000, λάδι σε καμβά, 18x24 εκ.

Πορτραίτο στο Ηράκλειο, 2000, λάδι σε καμβά, 18x24 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Πορτραίτο Ε.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, 2001, τέμπερα σε χαρτόνι, 22x24 εκ.

Πορτραίτο Ε.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, 2001, τέμπερα σε χαρτόνι, 22x24 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Άγιος Χελώνα, 2002, τέμπερα σε χαρτόνι, 12x12 εκ.

Άγιος Χελώνα, 2002, τέμπερα σε χαρτόνι, 12x12 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Concrete Babel, 2005, τέμπερα σε χαρτόνι, 20x10 εκ.

Concrete Babel, 2005, τέμπερα σε χαρτόνι, 20x10 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Fryderyk Szopen, 2011, τέμπερα σε χαρτόνι, 12x9,5 εκ.

Fryderyk Szopen, 2011, τέμπερα σε χαρτόνι, 12x9,5 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Mercury, 2013, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.

Mercury, 2013, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Francois, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.

Francois, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Elena, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.

Elena, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Black Kemal, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.

Black Kemal, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Beethoven, 2013, ακρυλικό σε καμβά, 12,5x9,5 εκ.

Beethoven, 2013, ακρυλικό σε καμβά, 12,5x9,5 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Elizabethan Collar, 2014, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.

Elizabethan Collar, 2014, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Boston Corbett, 2013-2015, ακρυλικό σε καμβά, 22x16 εκ.

Boston Corbett, 2013-2015, ακρυλικό σε καμβά, 22x16 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, El Caballito, 2016, ακρυλικό σε καμβά, 39,5x20 εκ.

El Caballito, 2016, ακρυλικό σε καμβά, 39,5x20 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Le Pendu, 2016-2017, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.

Le Pendu, 2016-2017, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Bolivarian City, 2018, ακρυλικό σε καμβά, 13x18 εκ.

Bolivarian City, 2018, ακρυλικό σε καμβά, 13x18 εκ.


Μπιτσάκης Εμμανουήλ, Κατερίνα Π. (Nike), 2019, ακρυλικό σε καμβά, 18x13 εκ.

Κατερίνα Π. (Nike), 2019, ακρυλικό σε καμβά, 18x13 εκ.