ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ [1974]

Ένα μικρό πορτραίτο, 1994, λάδι σε ξύλο, 10x9 εκ.
Ένα μικρό πορτραίτο, 1994, λάδι σε ξύλο, 10x9 εκ.

Νέος, 1996, ακρυλικό σε χαρτόνι, 18x13,5 εκ.
Νέος, 1996, ακρυλικό σε χαρτόνι, 18x13,5 εκ.

Πορτραίτο, 1997, λάδι σε κόντρα πλακέ, 17,5x9,5 εκ.
Πορτραίτο, 1997, λάδι σε κόντρα πλακέ, 17,5x9,5 εκ.

Πορτραίτο στο Ηράκλειο, 2000, λάδι σε καμβά, 18x24 εκ.
Πορτραίτο στο Ηράκλειο, 2000, λάδι σε καμβά, 18x24 εκ.

Πορτραίτο Ε.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, 2001, τέμπερα σε χαρτόνι, 22x24 εκ.
Πορτραίτο Ε.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, 2001, τέμπερα σε χαρτόνι, 22x24 εκ.

Άγιος Χελώνα, 2002, τέμπερα σε χαρτόνι, 12x12 εκ.
Άγιος Χελώνα, 2002, τέμπερα σε χαρτόνι, 12x12 εκ.

Cricket, 2003, λάδι σε καμβά, 18x24 εκ.
Cricket, 2003, λάδι σε καμβά, 18x24 εκ.

Self Portrait, 2004, λάδι σε καμβά, 13x18 εκ.
Self Portrait, 2004, λάδι σε καμβά, 13x18 εκ.

Concrete Babel, 2005, τέμπερα σε χαρτόνι, 20x10 εκ.
Concrete Babel, 2005, τέμπερα σε χαρτόνι, 20x10 εκ.

Fryderyk Szopen, 2011, τέμπερα σε χαρτόνι, 12x9,5 εκ.
Fryderyk Szopen, 2011, τέμπερα σε χαρτόνι, 12x9,5 εκ.

Mercury, 2013, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.
Mercury, 2013, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.

Francois, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.
Francois, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.

Elena, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.
Elena, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.

Black Kemal, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.
Black Kemal, 2013, ακρυλικό σε χαρτόνι, 12,5x9,5 εκ.

Beethoven, 2013, ακρυλικό σε καμβά, 12,5x9,5 εκ.
Beethoven, 2013, ακρυλικό σε καμβά, 12,5x9,5 εκ.

Elizabethan Collar, 2014, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.
Elizabethan Collar, 2014, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ.

Boston Corbett, 2013-2015, ακρυλικό σε καμβά, 22x16 εκ.
Boston Corbett, 2013-2015, ακρυλικό σε καμβά, 22x16 εκ.

El Caballito, 2016, ακρυλικό σε καμβά, 39,5x20 εκ.
El Caballito, 2016, ακρυλικό σε καμβά, 39,5x20 εκ.

Le Pendu, 2016-2017, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ."
Le Pendu, 2016-2017, ακρυλικό σε ξύλο, 21x15 εκ."

Bolivarian City, 2018, ακρυλικό σε καμβά, 13x18 εκ.
Bolivarian City, 2018, ακρυλικό σε καμβά, 13x18 εκ.

Nike of Samothrace, 2019, ακρυλικό σε καμβά, 18x13 εκ.
Nike of Samothrace, 2019, ακρυλικό σε καμβά, 18x13 εκ.

Javelin, 2020, ακρυλικό σε ξύλο, 18x14 εκ.
Javelin, 2020, ακρυλικό σε ξύλο, 18x14 εκ.

Κατά Φαντασίαν Τίτλοι (Ευγενείας) - Imagined Nobility, 2022, ακρυλικό σε καμβά, 30x24 εκ.
Κατά Φαντασίαν Τίτλοι (Ευγενείας) - Imagined Nobility, 2022, ακρυλικό σε καμβά, 30x24 εκ.