ΒΑΣΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ [1989]

Flicker (Τρεμόπαιγμα), 2018, λάδι σε καμβά, δίπτυχο, 90Χ68 εκ. το καθένα
Flicker (Τρεμόπαιγμα), 2018, λάδι σε καμβά, δίπτυχο, 90Χ68 εκ. το καθένα

Summer rain, 2020, λάδι σε καμβά, 40Χ50 εκ.
Summer rain, 2020, λάδι σε καμβά, 40Χ50 εκ.

Star rain, 2020, ζωγραφική και μονοτυπία σε χαρτί, 40Χ52 εκ.
Star rain, 2020, ζωγραφική και μονοτυπία σε χαρτί, 40Χ52 εκ.