ΒΑΣΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ [1989]

Flicker (Τρεμόπαιγμα), 2018, λάδι σε καμβά, δίπτυχο, 90Χ68 εκ. το καθένα
Flicker (Τρεμόπαιγμα), 2018, λάδι σε καμβά, δίπτυχο, 90Χ68 εκ. το καθένα