ΒΑΣΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ [1989]

Βασιλός Ηλίας , Flicker (Τρεμόπαιγμα), 2018, λάδι σε καμβά, δίπτυχο, 90Χ68 εκ. το καθένα

Flicker (Τρεμόπαιγμα), 2018, λάδι σε καμβά, δίπτυχο, 90Χ68 εκ. το καθένα