ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ [1995]

Ορίζοντες Ι, 2020, λάδι σε ξύλο, 19Χ23 εκ.
Ορίζοντες Ι, 2020, λάδι σε ξύλο, 19Χ23 εκ.

Ορίζοντες ΙΙ, 2020, λάδι σε ξύλο, 23Χ28 εκ.
Ορίζοντες ΙΙ, 2020, λάδι σε ξύλο, 23Χ28 εκ.

Ορίζοντες ΙΙΙ, 2020, λάδι σε ξύλο, 19Χ23 εκ.
Ορίζοντες ΙΙΙ, 2020, λάδι σε ξύλο, 19Χ23 εκ.

Ορίζοντες (τριλογία), 2020, λάδι σε ξύλο
Ορίζοντες (τριλογία), 2020, λάδι σε ξύλο

Horizon Water I, 2021, χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 30Χ24 εκ.
Horizon Water I, 2021, χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 30Χ24 εκ.

Green Hope, 2021, χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 23Χ23 εκ.
Green Hope, 2021, χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 23Χ23 εκ.