ΝΤΟΝΕΦ ΜΑΡΤΙΝ [1979]

Άτιτλο (Samadhi in the City), 2009, μαρκαδόροι σε χαρτί, 100x70 εκ.
Άτιτλο (Samadhi in the City), 2009, μαρκαδόροι σε χαρτί, 100x70 εκ.

Άτιτλο (Samadhi in the City), 2009, μαρκαδόροι σε χαρτί, 100x70 εκ.
Άτιτλο (Samadhi in the City), 2009, μαρκαδόροι σε χαρτί, 100x70 εκ.

Άτιτλο (Samadhi in the City), 2009, μαρκαδόροι σε χαρτί, 100x70 εκ.
Άτιτλο (Samadhi in the City), 2009, μαρκαδόροι σε χαρτί, 100x70 εκ.

Άτιτλο, 2017, μελάνι σε χαρτί, 50x35 εκ.
Άτιτλο, 2017, μελάνι σε χαρτί, 50x35 εκ.