ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ [1945–2009]

Τραπουλόχαρτα, 1988, λάδι σε καμβά, 80Χ80 εκ.
Τραπουλόχαρτα, 1988, λάδι σε καμβά, 80Χ80 εκ.

Ο Κρεμασμένος, λάδι σε χαρτόνι, 49Χ32 εκ.
Ο Κρεμασμένος, λάδι σε χαρτόνι, 49Χ32 εκ.

Τοπίο, 2001, λάδι σε καμβά, 100Χ80 εκ.
Τοπίο, 2001, λάδι σε καμβά, 100Χ80 εκ.

Τοπίο Ι, σχέδιο, 25Χ35 εκ.
Τοπίο Ι, σχέδιο, 25Χ35 εκ.

Τοπίο ΙΙ, σχέδιο, 25Χ35 εκ.
Τοπίο ΙΙ, σχέδιο, 25Χ35 εκ.

Τοπίο ΙΙΙ, σχέδιο, 25Χ35 εκ.
Τοπίο ΙΙΙ, σχέδιο, 25Χ35 εκ.