ΚΟΨΙΔΗΣ ΡΑΛΛΗΣ [1929–2010]

Κοψίδης Ράλλης, Κάστρο, 1977 (επιζωγραφισμένο το 1992), λάδι σε ξύλο, 45x61 εκ.

Κάστρο, 1977 (επιζωγραφισμένο το 1992), λάδι σε ξύλο, 45x61 εκ.


Κοψίδης Ράλλης, Δύο γυναίκες, 1979, λάδι σε ξύλο, 32x40 εκ.

Δύο γυναίκες, 1979, λάδι σε ξύλο, 32x40 εκ.