ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΤΑΚΗΣ [1955]

Χωρίς τίτλο, 2018, λάδι σε χαρτί, 18Χ25,4 εκ. (το έργο χάθηκε στις 20.02.2023 στην περιοχή Παναγίτσα, Π.Φάληρο)
Χωρίς τίτλο, 2018, λάδι σε χαρτί, 18Χ25,4 εκ.
(το έργο χάθηκε στις 20.02.2023 στην περιοχή Παναγίτσα, Π.Φάληρο)

Χωρίς τίτλο, 2020, λάδι σε καμβά, 17,7Χ25,5 εκ. (το έργο χάθηκε στις 20.02.2023 στην περιοχή Παναγίτσα, Π.Φάληρο)
Χωρίς τίτλο, 2020, λάδι σε καμβά, 17,7Χ25,5 εκ.
(το έργο χάθηκε στις 20.02.2023 στην περιοχή Παναγίτσα, Π.Φάληρο)