ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ [1977]

Landscape II, 2014, λάδι σε καμβά, 40x30 εκ.
Landscape II, 2014, λάδι σε καμβά, 40x30 εκ.

Χωρίς τίτλο, 2018, ακρυλικό και ξυλομπογιές σε καμβά, 40x40 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2018, ακρυλικό και ξυλομπογιές σε καμβά, 40x40 εκ.

Χωρίς τίτλο, 2019, ακρυλικό και ξυλομπογιές σε καμβά, 30x40 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2019, ακρυλικό και ξυλομπογιές σε καμβά, 30x40 εκ.

Χωρίς τίτλο, 2019, ακρυλικό και ξυλομπογιές σε καμβά, 21x25 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2019, ακρυλικό και ξυλομπογιές σε καμβά, 21x25 εκ.

Χωρίς τίτλο, 2019, μολύβι και ξυλομπογιές σε καμβά, 21x25 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2019, μολύβι και ξυλομπογιές σε καμβά, 21x25 εκ.

Προσχέδια Α4, 2018, μολύβι και ξυλομπογιές
Προσχέδια Α4, 2018, μολύβι και ξυλομπογιές