ΓΚΟΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ [1969]

Campo Santo, 2010, δίπτυχο, λάδι σε καμβά, 24x36 εκ. το καθένα
Campo Santo, 2010, δίπτυχο, λάδι σε καμβά, 24x36 εκ. το καθένα

Lust, 2011, δίπτυχο, λάδι σε καμβά, 30x24 εκ. το καθένα
Lust, 2011, δίπτυχο, λάδι σε καμβά, 30x24 εκ. το καθένα

Λιοντάρι, 2014, λάδι σε ξύλο, 15x20 εκ.
Λιοντάρι, 2014, λάδι σε ξύλο, 15x20 εκ.

Μικρή Φάλαινα, 2014, λάδι σε ξύλο, 15x20 εκ.
Μικρή Φάλαινα, 2014, λάδι σε ξύλο, 15x20 εκ.

Άτιτλο (after Rembrandt), 2014, λάδι σε ξύλο, 25Χ20 εκ.
Άτιτλο (after Rembrandt), 2014, λάδι σε ξύλο, 25Χ20 εκ.

Η Γαλατού (after Theodule Augustin Ribot), 2017, λάδι σε ξύλο, 20Χ15 εκ.
Η Γαλατού (after Theodule Augustin Ribot), 2017, λάδι σε ξύλο, 20Χ15 εκ.


Άτιτλο, 2020, λάδι σε ξύλο, τρίπτυχο, 20Χ26 εκ. το καθένα

Άτιτλο, 2020, λάδι σε ξύλο, τρίπτυχο, 20Χ26 εκ. το καθένα

Άτιτλο, 2020, λάδι σε ξύλο, τρίπτυχο, 20Χ26 εκ. το καθένα

Άτιτλο, 2020, λάδι σε ξύλο, τρίπτυχο, 20Χ26 εκ. το καθένα

Τέσσερα (Αγία Οικογένεια), 2020-21, λάδι σε ξύλο, 30Χ22 εκ.
Τέσσερα (Αγία Οικογένεια), 2020-21, λάδι σε ξύλο, 30Χ22 εκ.

Gold Coin IV, 2022-23, λάδι σε χαρτόνι, 25Χ19,5 εκ.
Gold Coin IV, 2022-23, λάδι σε χαρτόνι, 25Χ19,5 εκ.