ΜΥΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ [1934-2017]

Δόξα, 1984, μικτή τεχνική, 38x27 εκ.
Δόξα, 1984, μικτή τεχνική, 38x27 εκ.

Ερωτικό, 1985, ακρυλικό σε κόντρα πλακέ θαλλάσης, 70x50 εκ.
Ερωτικό, 1985, ακρυλικό σε κόντρα πλακέ θαλλάσης, 70x50 εκ.