ΜΥΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ [1934-2017]

Μυταράς Δημήτρης, Δόξα, 1984, μικτή τεχνική, 38x27 εκ.

Δόξα, 1984, μικτή τεχνική, 38x27 εκ.


Μυταράς Δημήτρης, Ερωτικό, 1985, ακρυλικό σε κόντρα πλακέ θαλλάσης, 70x50 εκ.

Ερωτικό, 1985, ακρυλικό σε κόντρα πλακέ θαλλάσης, 70x50 εκ.