ΜΙΣΟΥΡΑΣ ΤΑΣΟΣ [1963]

Το τελευταίο τέντωμα των ματιών πριν τον ύπνο, 1994, λάδι σε καμβά, 180x100 εκ.
Το τελευταίο τέντωμα των ματιών πριν τον ύπνο, 1994, λάδι σε καμβά,
180x100 εκ.

Στεατοπυγής νέος, 1994, λάδι σε καμβά, 135x60 εκ.
Στεατοπυγής νέος, 1994, λάδι σε καμβά, 135x60 εκ.

Η Γατού, 1995, λάδι σε καμβά, 61x41 εκ.
Η Γατού, 1995, λάδι σε καμβά, 61x41 εκ.

Ο Γραφέας (μέρος του τρίπτυχου: Ο Αφηγητής, Ο Χρόνος, Ο Γραφέας), 1995, λάδι σε καμβά, 150x60 εκ.
Ο Γραφέας (μέρος του τρίπτυχου: Ο Αφηγητής, Ο Χρόνος, Ο Γραφέας), 1995, λάδι σε καμβά, 150x60 εκ.

Τάματα, 1998, λάδι σε καμβά, 50x40 εκ.
Τάματα, 1998, λάδι σε καμβά, 50x40 εκ.

Η αγορά στην οδό Αθηνάς, 1999, ξυλομπογιές, 42x30 εκ.
Η αγορά στην οδό Αθηνάς, 1999, ξυλομπογιές, 42x30 εκ.

Φλαμανδικός χειμώνας, 2002, λάδι σε καμβά, 142x73 εκ.
Φλαμανδικός χειμώνας, 2002, λάδι σε καμβά, 142x73 εκ.

Χωρίς τίτλο, 2009, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 160x180 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2009, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 160x180 εκ.

Χωρίς τίτλο, 2016, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 40x30 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2016, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 40x30 εκ.