ΜΙΣΟΥΡΑΣ ΤΑΣΟΣ [1963]

Μισούρας Τάσος, Το τελευταίο τέντωμα των ματιών πριν τον ύπνο, 1994, λάδι σε καμβά, 180x100 εκ.

Το τελευταίο τέντωμα των ματιών πριν τον ύπνο, 1994, λάδι σε καμβά,
180x100 εκ.


Μισούρας Τάσος, Στεατοπυγής νέος, 1994, λάδι σε καμβά, 135x60 εκ.

Στεατοπυγής νέος, 1994, λάδι σε καμβά, 135x60 εκ.


Μισούρας Τάσος, Η Γατού, 1995, λάδι σε καμβά, 61x41 εκ.

Η Γατού, 1995, λάδι σε καμβά, 61x41 εκ.


Μισούρας Τάσος, Ο Γραφέας (μέρος του τρίπτυχου: Ο Αφηγητής, Ο Χρόνος, Ο Γραφέας), 1995, λάδι σε καμβά, 150x60 εκ.

Ο Γραφέας (μέρος του τρίπτυχου: Ο Αφηγητής, Ο Χρόνος, Ο Γραφέας), 1995, λάδι σε καμβά, 150x60 εκ.


Μισούρας Τάσος, Η αγορά στην οδό Αθηνάς, 1999, ξυλομπογιές, 42x30 εκ.

Η αγορά στην οδό Αθηνάς, 1999, ξυλομπογιές, 42x30 εκ.


Μισούρας Τάσος, Φλαμανδικός χειμώνας, 2002, λάδι σε καμβά, 142x73 εκ.

Φλαμανδικός χειμώνας, 2002, λάδι σε καμβά, 142x73 εκ.


Μισούρας Τάσος, Ευαγγελισμός, 2002, ξυλοχρώματα, 42x45 εκ.

Ευαγγελισμός, 2002, ξυλοχρώματα, 42x45 εκ.


Μισούρας Τάσος, Χωρίς τίτλο, 2016, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 40x30 εκ.

Χωρίς τίτλο, 2016, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 40x30 εκ.