ΠΟΛΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ [1957]

Χωρίς τίτλο, 2006, στόκος και ακρυλικό σε καμβά, 32x32 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2006, στόκος και ακρυλικό σε καμβά, 32x32 εκ.