ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ [1953]

Χατζηπατέρας Μάρκος, Pinochio, 2010, μπρούντζος, ύψος 20 εκ. Ed. 1/8.

Pinochio, 2010, μπρούντζος, ύψος 20 εκ. Ed. 1/8.


Χατζηπατέρας Μάρκος, Άτιτλο, 2019, inkjet print, Ed.1/15

Άτιτλο, 2019, inkjet print, Ed.1/15


Χατζηπατέρας Μάρκος, Άτιτλο, 2019, inkjet print, Ed.1/15

Άτιτλο, 2019, inkjet print, Ed.1/15