ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ [1953]

Pinochio, 2010, μπρούντζος, ύψος 20 εκ. Ed. 1/8
Pinochio, 2010, μπρούντζος, ύψος 20 εκ. Ed. 1/8

Άτιτλο, 2019, inkjet print, Ed.1/15
Άτιτλο, 2019, inkjet print, Ed.1/15

Άτιτλο, 2019, inkjet print, Ed.1/15
Άτιτλο, 2019, inkjet print, Ed.1/15