ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΒΛΑΣΗΣ [1928–2011]

Κανιάρης Βλάσης, Αντίδωρο, Νο.167, 1983 και 5.11.2009, μικτή τεχνική, 30Χ30 εκ.

Αντίδωρο, Νο.167, 1983 και 5.11.2009, μικτή τεχνική, 30Χ30 εκ.


Κανιάρης Βλάσης, Αντίδωρο, Νο.167 (πίσω όψη), 1983 και 5.11.2009, μικτή τεχνική, 30Χ30 εκ.

Αντίδωρο, Νο.167 (πίσω όψη), 1983 και 5.11.2009, μικτή τεχνική, 30Χ30 εκ.