ΜΟΡΤΑΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ [1948]

Χωρίς τίτλο, 1989, μικτή τεχνική, 147x115 εκ.
Χωρίς τίτλο, 1989, μικτή τεχνική, 147x115 εκ.

Χωρίς τίτλο, δίπτυχο, 1999-2001, μικτή τεχνική, 120x100 εκ. το καθένα
Χωρίς τίτλο, δίπτυχο, 1999-2001, μικτή τεχνική, 120x100 εκ. το καθένα

Χωρίς τίτλο, 2006, λάδι σε καμβά, 66x50 εκ.
Χωρίς τίτλο, 2006, λάδι σε καμβά, 66x50 εκ.

Στο έτος των εορτών…, 2013, λάδι σε χαρτόνι, 50x35 εκ.
Στο έτος των εορτών…, 2013, λάδι σε χαρτόνι, 50x35 εκ.