ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ [1963]

Το Πικάπ, Τεύχος Νο.1, Δεκ. 2007, μικτή τεχνική, 11/45, εξώφυλλο (σύνολο Τεύχη Νο.1-Νο.7)
Το Πικάπ, Τεύχος Νο.1, Δεκ. 2007, μικτή τεχνική, 11/45, εξώφυλλο
(σύνολο Τεύχη Νο.1-Νο.7)

Το Πικάπ, Τεύχος Νο.1, Δεκ. 2007, μικτή τεχνική, 11/45, εξώφυλλο και σελ. 4-5, (σύνολο Τεύχη Νο.1-Νο.7)
Το Πικάπ, Τεύχος Νο.1, Δεκ. 2007, μικτή τεχνική, 11/45, εξώφυλλο και σελ. 4-5,
(σύνολο Τεύχη Νο.1-Νο.7)