ΚΟΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ [1981]

Κόντης Γιώργος, Άτιτλο (Symphonies series I), 2013, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 70Χ60 εκ.

Άτιτλο (Symphonies series I), 2013, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 70Χ60 εκ.


Κόντης Γιώργος, Άτιτλο (Symphonies series II), 2013, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 70Χ60 εκ.

Άτιτλο (Symphonies series II), 2013, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 70Χ60 εκ.


Κόντης Γιώργος, Άτιτλο (Symphonies series III), 2013, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 70Χ60 εκ.

Άτιτλο (Symphonies series III), 2013, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 70Χ60 εκ.


Κόντης Γιώργος, Άτιτλο (Blinky Palermo series), 2014, εγκαυστική σε ξύλο, τρίπτυχο, 27Χ21 εκ. το καθένα

Άτιτλο (Blinky Palermo series), 2014, εγκαυστική σε ξύλο, τρίπτυχο, 27Χ21 εκ. το καθένα