ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ [1967]

Εκπαιδευτικά παιχνίδια Νο.2, 2006, μολύβι, ακρυλικά σε χαρτόνι, 80x80 εκ.
Εκπαιδευτικά παιχνίδια Νο.2, 2006, μολύβι, ακρυλικά σε χαρτόνι, 80x80 εκ.

Άτιτλο, 2010, ακουαρέλα Α4
Άτιτλο, 2010, ακουαρέλα Α4