ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ [1967]

Τσεριώνης Γιώργος, Εκπαιδευτικά παιχνίδια Νο.2, 2006, μολύβι, ακρυλικά σε χαρτόνι, 80x80 εκ.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια Νο.2, 2006, μολύβι, ακρυλικά σε χαρτόνι, 80x80 εκ.


Τσεριώνης Γιώργος, Άτιτλο, 2010, ακουαρέλα Α4

Άτιτλο, 2010, ακουαρέλα Α4