ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ [1967]

Άτιτλο, 2010, ακουαρέλα Α4
Άτιτλο, 2010, ακουαρέλα Α4