ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ [1951]

Προσωπογραφία κυρίας, 1981, λάδι σε ξύλο, 40x30 εκ.
Προσωπογραφία κυρίας, 1981, λάδι σε ξύλο, 40x30 εκ.