ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ [1951]

Πολυμέρης Μανώλης, Προσωπογραφία κυρίας, 1981, λάδι σε ξύλο, 40x30 εκ.

Προσωπογραφία κυρίας, 1981, λάδι σε ξύλο, 40x30 εκ.